Fire will become ashes, but not now
Fire will become ashes, but not now
FIRE WILL BECOME ASHES, BUT NOT NOW
Pitcho Womba Konga / KVS

NL  Van Malcolm X tot Lumumba, van slam poetry tot hedendaagse klassieke muziek: met zijn acteer- en regiewerk bevraagt KVS-gezicht Pitcho Womba Konga wat wij en hijzelf weten of denken te weten over de wereld.

Zijn eerste theaterstuk Kuzikiliza werd enthousiast onthaald door pers en publiek. Voor zijn tweede creatie laat hij zich inspireren door de Afrikaans-Amerikaanse auteur James Baldwin, en meer bepaald door diens boek The Fire Next Time. Centrale vraag: Hoe zorgen we ervoor dat ons innerlijke vuur blijft branden, terwijl we tegelijkertijd proberen de branden rondom ons te blussen?

Ik stam af van een generatie die in mijn hoofd rondspookt, een generatie die lang heeft moeten zoeken naar kroon en troon. Een vreemde legende vertelt dat er voor alle verwarring een tijd was waarin wij koningen waren. Maar waar zijn onze paleizen en wie zijn de mensen die ze zijn komen inpikken? Zijn wij onzichtbaar geworden uit bescherming of uitsluiting ? Verdronken zoals zoveel druppels in de oceaan, twijfelen we uiteindelijk te veel aan onszelf. Wie weet wie wij echt zijn - zwevend tussen meerdere identiteiten en clichés? Of liever: wie wil ons echt kennen, zonder vals te spelen ? - Pitcho Womba Konga


FR  De Malcolm X à Lumumba, de la poésie slam à la musique classique contemporaine: avec son travail d’acteur et de metteur en scène, Pitcho Womba Konga, un des visages KVS, remet en question ce que nous savons ou pensons connaître du monde.

Sa première pièce de théâtre, Kuzikiliza, a été accueillie avec enthousiasme par la presse et le public. Pour sa deuxième création, il s’inspire de l’auteur afro-américain James Baldwin, et plus particulièrement de son livre The Fire Next Time. Comment pouvons-nous nous assurer que notre feu intérieur continue de brûler, tout en essayant d’éteindre les incendies autour de nous ?

Je viens d’une génération d’hommes fantômes, d’une génération qui a longtemps dû se chercher des couronnes et un trône. Une drôle de légende racontait qu’avant le désarroi, il fut un temps où nous étions des rois mais où sont nos palais, qui sont ces gens qui sont venus s’en emparer ? Sommes-nous devenus invisibles par protection ou par exclusion ? Noyés comme tant de gouttes d’eau, dans l’océan finalement on doute trop de nous-mêmes. Oscillant entre nos identités multiples et les clichés, qui sait qui nous sommes vraiment ? Ou plutôt qui désire nous connaitre vraiment sans tricher ? - Pitcho Womba Konga


EN  From Malcolm X to Lumumba, from slam poetry to contemporary classical music: through his acting and directing work, Pitcho Womba Konga, one of the faces of the KVS, questions what we know or what we think we know of the world.

His first play, Kuzikiliza, was warmly received by both press and audiences. In this, his second creation, he draws his inspiration from James Baldwin, and more specifically from his non-fiction book The Fire Next Time. How can we make sure our inner flame continues to burn while we try to extinguish the fires around us?

I’m from a generation of ghosts, a generation on a long quest for crowns and a throne. According to a strange legend, before the dismay was a time when we were kings but where are our palaces? Who are these people who seized them? Did we become invisible for protection or by exclusion? Drowned as so many drops of water in the ocean, in the end we doubt ourselves too much. Swaying between our multiple identities and the clichés, who knows who we truly are? Or rather, who truly wants to know us without cheating? - Pitcho Womba Konga
Created with Dropbox Showcase