Mrs Dalloway
Mrs Dalloway
MRS DALLOWAY
Carme Portaceli / Teatro Español & KVS

NL  Mrs Dalloway beschrijft één dag uit het leven van een vrouw, Clarissa Dalloway, in het Engeland van vlak na de eerste Wereldoorlog. Er gebeurt schijnbaar niets, of nauwelijks iets: Mrs Dalloway gaat bloemen halen en bereidt een feest voor. Ondertussen laat ze haar gedachten gaan ... Een heel leven samenballen op één dag, dat was de ambitie van Virginia Woolf in dit boek uit 1925. Het werd een mijlpaal in de wereldliteratuur. Een bewijs van stilistisch meesterschap én diepmenselijk inzicht.

In en tussen de woorden van het boek schuilt een enorme intensiteit waarbij het ene beeld het andere meebrengt. Met die literaire vrijheid zijn Carme Portaceli (Teatro Español) en Michael De Cock (KVS) aan de slag gegaan. Een bijzonder gewaagde samenwerking met een fantastische cast, onder wie ook actrice Blanca Portillo, die een hoofdrol op zich nam in Almodovars Volver.

Michael De Cock, artistiek leider van KVS, bewerkte de tekst, en werkte hiervoor intens samen met regisseur Carme Portaceli en dramaturge Anna-maria Ricart.


FR  Mrs Dalloway décrit une journée de la vie d’une femme, Clarissa Dalloway, dans l’Angleterre de l’immédiat après Première Guerre mondiale. Il ne se passe rien, ou quasi rien : Mrs Dalloway va chercher des fleurs et prépare une fête. Entre- temps, elle laisse aller ses pensées... Concentrer toute une existence en un jour, telle était l’ambition de Virginia Woolf quand elle a écrit ce livre en 1925. Il est devenu un jalon de la littérature mondiale. Un modèle de maîtrise stylistique et de compréhension profonde de l’âme humaine.

Dans et entre les mots du livre transparaît une formidable intensité dans laquelle une image en engendre une autre. C’est à cette liberté littéraire qu’ont osé s’atteler Carme Portaceli (Teatro Español) et Michael De Cock(KVS). Une collaboration audacieuse avec une distribution extraordi- naire, dont l’actrice Blanca Portillo, qui interprétait le rôle principal dans le film Volver de Pedro Almodovar.

Michael De Cock, directeur artistique du KVS, a écrit une adaptation du texte, en collaboration étroite avec le metteur en scène Carme Portaceli et la dramaturge Anna-Maria Ricart.


EN  Mrs Dalloway is the account of one day in the life of a woman, Clarissa Dalloway, in England just after World War I. Barely anything seems to happen: Mrs Dalloway buys flowers and prepares for a party. In the meantime, her thoughts flow freely ... Condensing a whole life into one day, that was Virginia Woolf ’s ambition for her 1925 novel. It would become a land- mark in world literature: proof of her stylistic mastery and a deep understanding for the human psyche.

In and between the words of the book, an enormous intensity propels image after image. Carme Portaceli (Teatro Español) and Michael De Cock (KVS) set to work with that literary freedom. A bold collaboration with a stellar cast, including actress Blanca Portillo, who impressed in one of the lead roles of Almodovar’s Volver.
Created with Dropbox Showcase