33. Cantería,  restauración  y  patrimonio  intangible:  una  relación  compleja
33. Cantería,  restauración  y  patrimonio  intangible:  una  relación  compleja
Álvaro  R.  Arizaga  Castro
Escola  Superior  de  Conservación  e  Restauración  de  Bens  Culturais  de  Galicia
Paulo  González  Díaz
Escola  de  Cantería  da  Deputación  de  Pontevedra
Created with Dropbox Showcase