Wat stop ik in mijn tank | Diesel en alternatieven
Wat stop ik in mijn tank | Diesel en alternatieven
INTRODUCTIE - De mogelijkheden en alternatieven voor het tanken van brandstof zijn overweldigend en nemen nog steeds toe. In de eerste plaats komt dit door het negatieve effect van de bijmenging van biodiesel bij de normale minerale diesel. Het is deze biodiesel, die water in sterke mate vasthoudt en daardoor bacterie groei mogelijk maakt. Maar ook milieu overwegingen spelen hier een rol. Sommige brandstoffen verbranden veel schoner met minder CO2, minder NOx,  en minder fijnstof. Terwijl ook het gebruik van minerale brandstoffen onder druk staat, waardoor het vervaardigen van brandstof uit duurzame bronnen in de belangstelling staat.

 Daarnaast zijn er additieven (kleine toevoegingen aan de brandstof) om bacterie groei tegen te gaan, de verbrandbaarheid van de diesel te verbeteren, het brandstof verbruik te verminderen, de normale achteruitgang van diesel tegen te gaan en te compenseren, de smeerbaarheid te verbeteren en de verstuivers en andere motoronderdelen schoon te houden.
 
Het onderstaande overzicht poogt u enig inzicht te verschaffen in de verschillende soorten brandstof zonder een oordeel te geven over de kwaliteit en effectiviteit. Meer gedetailleerde informatie van de verschillende brandstoffen is te vinden op de leden website van de KNMC  Data Bank onder Nautische Techniek.  In dezelfde Data Bank kan dit verhaal worden gedownload, de in dit verhaal vermelde websites zijn dan eenvoudig door het aanklikken te bezoeken.
Created with Dropbox Showcase