The Sea Within
The Sea Within
THE SEA WITHIN
Voetvolk vzw / Lisbeth Gruwez

NL

“Vandaag de dag kunnen we heel goed dingen uiteen halen, maar we vergeten ze te vaak weer bijeen te brengen.”
– Lisbeth Gruwez

Nu Lisbeth Gruwez haar ‘triptiek van het extatische lichaam’ heeft voltooid – de internationale succesvoorstellingen It’s going to get worse and worse and worse, my friend, AH/HA en We’re pretty fuckin’ far from okay –, wil ze radicaal van koers veranderen.

De eruptieve choreografieën waaraan ze haar stalen reputatie te danken heeft (Peter Verhelst noemde Lisbeth ooit een ‘atoombom’) ruimen nu het veld voor aanhoudend kolkend magma. The Sea Within is een magnetiserende voorstelling waarin Lisbeth de chaos niet langer wil beteugelen, maar zijn eigen orde laat zijn. Ze is nog steeds even vinnig en intens, maar in plaats van in te zoomen op het individu, wil ze nu tien dansers laten opgaan in een weids, ademend landschap.

Voor het eerst in haar carrière danst Lisbeth haar eigen choreografie niet zelf, maar selecteerde ze een groep van tien danseressen. Tien krachtige lotusbloemen die symbool staan voor verbinding. Zij brengen een nieuw, hedendaags ritueel waarin het ‘wij’ het ‘ik’ omarmt.

De muziek is zoals gewoonlijk van de hand van Lisbeths vaste kompaan Maarten Van Cauwenberghe, dit keer bijgestaan door Elko Blijweert en Bjorn Eriksson. Minimalistische synths en een prikkelend spel met frequenties drijven hun elektronisch geluidsontwerp tot de bodem van je zintuigen.


FR

Après son « triptyque du corps extatique », Lisbeth Gruwez change radicalement de cap. Les chorégraphies éruptives qui lui valent sa solide réputation (Peter Verhelst a un jour qualifié Lisbeth Gruwez de « bombe atomique ») font à présent place à un magma qui tourbillonne sans arrêt.

The Sea Within est un spectacle magnétisant dans lequel Lisbeth ne désire plus contenir le chaos, mais le laisse suivre son cours et établir son propre ordre. Toujours aussi vive et intense, mais au lieu de se focaliser sur l’individu, elle laisse les danseurs se fondre dans un paysage somptueux aéré.

Pour la première fois dans sa carrière, Lisbeth ne danse pas elle-même sa chorégraphie, mais a sélectionné un groupe de dix danseuses. Elles interprètent un nouveau rituel contemporain dans lequel le « nous » embrasse le « je ».
Une fois de plus, son fidèle complice Maarten Van Cauwenberghe signe la composition musicale, épaulé pour le coup par Elko Blijweert et Bjorn Eriksson. Des sons synthétiques minimalistes et un jeu stimulant de fréquences propulsent leur création sonore électronique jusqu’au fond de vos sens.


EN

Having finished her highly acclaimed ‘triptych of the ecstatic body’ – comprising It’s going to get worse and worse and worse, my friend, AH/HA and We’re pretty fuckin’ far from okay – Lisbeth Gruwez is changing course.

The eruptive choreographies that established her reputation are now making space for incessantly swirling magma. The Sea Within is a magnetising dance performance in which Lisbeth no longer wants to order the chaos, but lets the chaos create or become its own order. Still just as sharp and intense, but no longer zooming in on individuals, she lets ten dancers dissolve in a grand, breathing landscape.

For the first time in her career Lisbeth is not dancing her own choreography but selected a group of ten female dancers. Ten powerful lotus flowers that are symbols of connection. Together, they bring a new, contemporary ritual in which the ‘we’ embraces the ‘I’.

As usual, Maarten Van Cauwenberghe is writing the score to this performance, assisted by Elko Blijweert and Bjorn Eriksson. Minimalistic synths and a tingling game with frequencies push their electronic sound design to the bottom of your senses.
Created with Dropbox Showcase