geeL, politiek materiaal / yellow, political material
geeL, politiek materiaal / yellow, political material
geeL, politiek materiaal is een hybride project/initiatief van Boolean Works/Johannes Bongers 
2010-onwards

  • geeL gaat niet over de kleur geel, al is alles in het project geel. geeL is het resultaat van de afwezigheid van alle andere kleur. 

  • geeL is ontstaan uit de strategische marketing van een project tegen het Omni-kapitalisme. Dat project, Stalingrad, heeft tot doel om aanpakken te ontwikkelen waarmee consumenten kunnen worden bevrijd uit de greep van het consumentisme. Stalingrad was actief van 2010 t/m 2014 en Boolean Works heeft daarna de regie op geeL, politiek materiaal overgenomen. 

  • De kleur geel is een heel specifieke en precieze kleur geel; het is het consumenten-activatie geel, de signaalkleur geel, waarmee consumenten binnen de retail worden verleid tot kopen en voordeel. Y=100 voor insiders. 

  • geeL, politiek materiaal bouwt aan een gele politieke utopie, een gele spiegel. Alles, dus ook het allerkleinste en allergrootste geel wordt geabsorbeerd binnen dit project. Het varieert van fysieke objecten en afbeeldingen tot gele geschriften en kunstwerken. Geel, je ziet het nu ook aan de Gele Hesjes beweging en al jarenlang op globale schaal bij lokale protestbewegingen, ondersteunt de beweging tegen onderdrukkende en uitsluitende politiek. Dat varieert van sociaal-politieke uitsluiting maar heeft ook betrekking op de uitwassen van nationaal politieke expansie. Steeds duidelijker gaan natiestaat en kapitaal hand in hand bij het exploiteren van aarde en arbeid. geeL, politiek materiaal zet de aanval in op het systeem zelf en onderzoekt wat de werkzame mechanismen zijn. 

  • geeL wordt gevormd uit het ontbreken van het rijke kleurenspectrum van rood, groen, oranje of amber. Dit ontbreken staat gelijk aan het grote ontbreken in het Omni-kapitalisme, het Alom karakter van deze ideologie verdraagt geen andere werkelijkheid in, buiten of naast zich. Zoals het water van een vissenkom geen buiten aan de vis biedt is er geen buiten van het Alom Kapitalisme. Erbinnen absorbeert het Alom Kapitalisme alle differentie, alle verschil: het is het verschil zelf dat als de brandstof dient van deze ideologie. geeL, politiek materiaal wil een stap zijn in het differerentiedenken waarbij de differentie zelf gedifferentieerd wordt. Hier volgt geeL, politiek materiaal denkers als Deleuze en Derrida maar geeL wil meer zijn dan een puur filosofische tekst. 

  • geeL is dan wel een aanval op het Omni-kapitalisme maar maakt daarbij ultiem gebruik van mechanismen van dit Omni-kapitalisme. Alleen zo kun je dit systeem effectief aan het werk zien, en storen, zonder erdoor geabsorbeerd te worden. Deze strategie ligt in de aard van het hyper-kapitalistisch systeem dat je wilt bestrijden. Dat systeem absorbeert alles dat het voortbestaan ervan op het spel zet. Hoe succesvoller het project geeL, politiek materiaal is hoe eerder het geabsorbeerd wordt als verschil. Dus hoe sterker deze absorptie, hoe groter geeL, politiek materiaal dit door het systeem geabsorbeerde geel zelf weer kan opnemen. geeL, politiek materiaal heeft het systeem nodig om het systeem zichtbaar te maken. 

Alleen op deze wijze is het systeem benaderbaar: een toeëigenings-strategie die immuun is voor de verleidingen, omdat geeL zelf de verleiding, zelf het verlangen is. 

  • geeL, politiek materiaal is tweemaal ingezonden voor de New Material Award, in 2014 en in 2018, beide zonder reactie. De keuze om in te schrijven voor New Material Award is strategisch: de Creatieve Industrie heeft als waterdragers van het Alom Kapitalisme - samen met haar partner Stichting Doen in de Award -  zowel het proces van materiële als de beeldvorming op sociale innovatie gekaapt. geeL, politiek materiaal richt haar pijlen op deze Industrie omdat deze Industrie poogt de laatste symbolische waarden uit de kunst over te hevelen naar de Creatieve sector en daarmee het enig levensteken van artistiek-ideologisch verzet onschadelijk te maken. 

geeL is de inversie van Leeg; deze leegte is noch zenboeddhistisch, noch banaal maar is eerder een soort openheid en bereidheid. Het politieke karakter van geeL, politiek materiaal verbindt politiek activisme met artistiek-politieke manoeuvres. Daarmee verbindt Bongers als kunstenaar geavanceerde artistiek-politieke werken met politiek activisme. Ook om dit activisme, dat met het idee leeft buiten het Alom te kunnen opereren, te voorzien van een artistiek en utopisch kader.