Kuzikiliza
Kuzikiliza
KUZIKILIZA
Pitcho Womba Konga / Skinfama, KVS & ARSENAAL/LAZARUS

NL
Kuzikiliza “zich laten horen” in het Swahili – is een meertalige, interdisciplinaire voorstelling die communicatie en haar mechanismes doet wankelen. Het vertrekpunt van Pitcho Womba Konga was de toespraak van Patrice Lumumba bij de onafhankelijkheid van Congo op 30 juni 1960 – een speech die tot op vandaag actueel is. Want schuilt achter de onafhankelijkheid van een land niet de ontvoogding van een heel volk, en achter de ontvoogding van een volk niet de onafhankelijkheid van ieder mens? Hoe verzoenen we heden en verleden terwijl het dekolonisatieproces nog volop aan de gang is?

FR
Kuzikiliza – « se faire entendre » en swahili – est un spectacle plurilingue et interdisciplinaire qui fait vaciller la communication et ses mécanismes. Le point de départ de Pitcho Womba Konga est le discours de Patrice Lumumba lors de l’Indépendance du Congo, le 30 juin 1960 – un discours toujours actuel. Car l’indépendance d’un pays n’inclut-elle pas l’émancipation de tout un peuple et l’émancipation d’un peuple n’inclut-elle pas l’indépendance de chaque individu ? Comment réconcilier passé et présent alors que le processus de décolonisation est encore pleinement en cours ?

EN
Kuzikiliza “making yourself heard” in Swahili – is a multilingual, interdisciplinary performance that causes communication and its mechanisms to wobble. Pitcho Womba Konga’s starting point was Patrice Lumumba’s speech to mark Congo’s independence on 30 June 1960 – a speech that is still topical today. For surely behind the independence of a country lies the emancipation of an entire people; and surely, behind the emancipation of a people, lies the independence of every human being? How do we reconcile the present and the past while the process of decolonisation is still ongoing?
Created with Dropbox Showcase