Mesut Arslan
Mesut Arslan
BIO

NL  Regisseur en theatermaker Mesut Arslan groeit op in Izmir (Turkije). Op zijn twintigste neemt hij alleen een vliegtuig naar België. Na een aantal jaren legt hij er zich toe op het maken van theater en richt hij zijn eigen gezelschap op. Met de Anatolië Theater Groep (ATG) heeft hij vooral succes in de Turkse gemeenschap. Langzamerhand creëert hij een eigen stijl die evolueert naar een beeldtaal waarbij taal op experimentele wijze verwerkt wordt. Samenwerkingen met visuele kunstenaars als Lawrence Malstaf zijn terugkerende elementen die zijn werk karakteriseren. Voor t,arsenaal Mechelen regisseert hij IJdele dagen, de eerste theatertekst van Fikry El Azzouzi.
ATG wordt Onderhetvel. Met dit gezelschap maakt hij een bewerking van Kamer en de man van de Vlaamse auteur Eric De Volder. Daarnaast richt hij ook Platform 0090 op, een werkplaats en draaischijf voor onderzoek, creatie en presentatie van multidisciplinaire kunst met referenties naar het Midden-Westen. Voor zijn eerste KVS-creatie grijpt Mesut Arslan terug naar zijn theaterheld Eric De Volder en pakt Nachtelijk Symposium aan. Hij werkt, samen met Michael De Cock, ook mee aan de voorstelling Kamyon.

FR Le metteur en scène et créateur de théâtre Mesut Arslan grandit à Izmir. À l’âge de vingt ans, il prend l’avion pour la Belgique, tout seul. Au bout de quelques années, il se consacre au théâtre, et fonde sa propre compagnie, Anatolië Theater Groep (ATG), avec laquelle il rencontre surtout du succès auprès de la communauté turque. Lentement, il se forge un style bien à lui et évolue vers un langage visuel qui intègre la langue de manière expérimentale. Des collaborations avec des artistes plasticiens comme Lawrence Malstaf sont des éléments récurrents qui caractérisent son œuvre. Pour la compagnie t, Arsenaal Mechelen, il met en scène IJdele Dagen, le premier texte de théâtre de Fikry El Azzouzi. ATG devient Onderhetvel. Avec cette compagnie, il crée une adaptation de Kamer en de man de l’auteur et metteur en scène flamand Eric de Volder. Parallèlement, il fonde Platform 090, un atelier et une plaque tournante de recherche, d’expérimentation, de création et de présentation d’art multidisciplinaire avec des références au Proche et au Moyen-Orient. Pour sa première création au KVS, Mesut Arslan revient à son héros du théâtre, Eric de Volder, et s’attaque à Nachtelijk Symposium. Il travaille par ailleurs avec Michael De Cock au spectacle Kamyon.

EN The director and theatre-maker Mesut Arslan grew up in the Turkish city of Izmir. At the age of twenty he flew to Belgium on his own. After a few years he concentrated on the theatre and set up his own company, the Anatolië Theater Groep (ATG), which was most successful among the Turkish community. He gradually developed a style of his own that evolved towards a visual idiom into which language was incorporated in an experimental way. He regularly collaborated with visual artists, such as Lawrence Malstaf, and this came to characterise his work. For t,arsenal in Mechelen he directed IJdele dagen, Fikry El Azzouzi’s first play. ATG then changed its name to Onderhetvel. With this company he staged an adaptation of Room and the Man by the Flemish author Eric De Volder. In addition, he also set up Platform 0090, a workplace and hub for research into, and the creation and presentation of multidisciplinary art with references to the Midwest. For his first KVS creation, Mesut Arslan returned to his theatre hero Eric De Volder to tackle Nachtelijk Symposium. He also worked on the production Kamyon, together with Michael De Cock.
Created with Dropbox Showcase